Piet heeft vanaf 2014 vanuit de Amsaterdam Council of Christian Leaders (ACCL) verschillende summits en consultaties georganiseerd en geleid in Amsterdam.

Een Summit is een 1 of 2 daagse bijeenkomst van leiders en afgevaardigden van kerken, organisaties en instanties uit de stad rondom een thema dat relevant is voor de stad. Naast keynotes / lezingen kenmerken summits zich door presentaties van voorbeelden van activiteiten of projecten in de stad die relevant zijn voor het thema en praktijk ervaringen delen en lessen die geleerd zijn. Ook is er altijd veel nadruk op ronde tafel interactie en andere interactie vormen. Het doel is inspiratie delen, gemeenschappelijke visie ontwikkelen en samenwerking stimuleren.

Een consultatie lijkt sterk op een summit en heeft veel van de zelfde elementen, maar onderscheidt zich doordat het toetst of de visie en richting van de stadsbeweging wordt gedragen en probeert de op basis van de expertise van ervaringen van leiders in de stad doelstellingen, prioriteiten en gewenste uitkomsten vast te stellen. Als input van de consultatie kan onderzoek, analyse, en conclusies van eerdere summits en consulataties als uitgangspunt dienen. De grote winst van een consultatie is dat de ideeen en visie getoetst en aangescherpt wordt door de betrokkenen en door de ervaringen in de praktijk. Gebed, samen dromen, en geinspirieerd worden vanuit dit vertrekpunt is ook een belangrijk doel van de consultaties.

Summits:

Amsterdam City Summit 2014: 1 dag met als titel ” Het Koninkrijk en de stad” met als belangrijkste doel om een Bijbels raamwerk aan te bieden voor een holistische benadering van bediening in de stad.

Amsterdam City Summit 2018:  (1 dag met als titel “partner is Gods missie voor de stad”  de inhoud was gericht op 2 thema’s de vervreemding van de mensen in de stad van God: 1) hoe kunnen we het goede nieuws brengen in onze culturele / maatschappelijke context? 2) hoe kunnen we een instrument zijn om de ernstige eenzaamheid in de stad te verminderen?

Consultaties

Amsterdam City Consultation 2017: was georganiseerd rondom het onderzoek van wat Piet heeft gedaan over de visie van de kerken en christelijke organisatie op de stad, de missie en over de activiteiten en projecten die er zij organiseren in het bereiken en dienen van de stad en het planten van kerken. De tweedaagse consultatie was bezocht door meer dan 70 leiders en had als subthema’s het kennen van je stad, het houden van je stad, het dienen van je stad en de invloed in je stad. De uitkomsten hiervan zijn geven richting aan de stadsbeweging in Amsterdam en is gedocumenteerd in de dissertatie “Becoming God’s Ecclesia in Amsterdam”.

Een summit of consultatie in jouw stad?

Transform Services helpt graag bij het format, aanpak, programma, en inhoudelijke invulling van een summit of consultatie in jouw stad. We kunnen delen uit eigen ervaring en die van Bakke Graduate University die veel summits en consultaties hebben gehouden in de wereld. Neem contact op om dit te verkennen.