“Church is boring… if it’s not relevant”
- Moses Alagbe

De missie komt weer centraal te staan!

Er is de laatste decennia wereldwijd een verschuiving bezig binnen de kerk / gemeenten in  het besef dat missie niet slechts een activiteit of afdeling van de gemeente is, maar dat het een kernpunt is van de roeping van kerk-zijn. Juist omdat missie veel meer is dan activiteiten die er op gericht zijn om meer mensen in de kerk te zien te krijgen, is er een veel diepere theologische en fundamentele bezinning en doordenking nodig op de fundamenten van kerk / gemeente zijn. Daarna is ook de uitdaging van kerken en gemeenten om dit uit te werken in de praktijk: wat betekent dat in onze context?  Hoe past dit bij wie we zijn? Wat betekent dat voor onze inzet van tijd, geld en middelen? Hoe raakt het ons onderwijs, trainingen, onze samenkomsten en ons leiderschap?

Wat betekent dit voor jouw gemeente / bediening en leiderschap?

Het ondersteunen van deze ontdekkingstocht naar de missionaire roeping en de toerusting voor de uitwerking daarvan in jou context is een van de kerncompetenties van Transform Services. Onze bijdrage: fundamentele en theologische reflectie, trainingen van leiders en gemeente leden, advies en begeleiding van de implementatie van de missionaire visie.

Trainingen / onderwijs /workshops

Transform Services heeft een brede serie modules ontwikkeld over thema’s die relevant zijn voor het ontwikkelen van de missie van individuen, kerken en stadsbewegingen. Deze modules hebben een sterke theologische basis, maar ook praktische voorbeelden en adviezen. Vanuit deze basis modules zijn allerlei mogelijkheden om deze inhoud te gebruiken om op maat seminars, workshops, spreekbeurten en trainingstrajecten te bieden in overleg met de organiserende partij.

Modules / thema’s:

Advies en coaching

We bieden begeleiding, advies en coaching aan kerk / gemeente leiders en missionaire werkers in de persoonlijke ontwikkeling als missionair leider. Daarnaast zijn we beschikbaar om kerken en organisaties met advies en coaching te ondersteunen bij het uitwerken en uitvoeren van de missionaire strategie. Tenslotte, kunnen we in samenwerking met Urbal-life (een collectief van missionaire pioniers voor de stad) advies en begeleiding aan bieden in het ontwikkelen van bewegingen voor de missie in de stad.