voor missionair kerk zijn

Transform Services ontwikkelt en faciliteert samen met Urban Life en City Changers Movement een learning community (online leergemeenschap) aan om leiders van kerken te empoweren in hun missionaire opdracht.

 • INSPIREREN
 • TOERUSTEN
 • EMPOWEREN

Waarom Learning Communities?

Covid-19 heeft ernstige gevolgen gehad voor de kerk zoals we die kennen, en dwingt ons om opnieuw te definiëren hoe we kerk doen. De City Changers Movement / Urban Life zetten zich in om voor deze tijd samen met lokale gemeente / kerk leiders op weg te gaan om hun gemeenschappen nog beter af te stemmen op de missie van Jezus.
Voorgangers en leiders met een visie om Liefde, Geloof en Hoop naar hun steden te brengen, zullen er veel baat bij hebben om deel uit te maken van een groep collega’s in een leergemeenschap.
Deze zorgvuldig ontworpen reis van negen maanden zal de missionaire intentie van je kerk versterken en je inspireren en toerusten om hieraan goed leiderschap te geven. Als je deelnemer wordt van de leergemeenschap, maakt u deel uit van een groep van vijf tot acht leiders die op dezelfde zoektocht zijn. Samen deel je ervaringen, verwerkt je vragen en onderzoekt je best practices in een relationele setting.

Deze reis zal je empoweren!

We zullen tijd besteden aan het opbouwen van kerncompetenties op de drie belangrijkste gebieden: sterke geestelijke basis voor een missionaire visie, strategisch inzicht om missionair impact te hebben in je stad of omgeving en dienend leiderschap om dit te implementeren. Hier is een samenvatting van wat je kunt verwachten.

Sterke geestelijke basis

Het hele evangelie omarmen (de holistische missie van het Koninkrijk)
 • DIEPTE (In Christus – Redding )
 • BREEDTE (Christus in ALLES  – Herstel)
 • Het verhaal van het KONINKRIJK van GOD als the meta-narrative van de Bijbel.
Heelheid voor jouw als leider

Je leiderschap gezond houden door de verschillende dimensies van de ziel te koesteren:

 • Verfrissen: eenheid en gezondheid van het innerlijk en publieke leven
 • Relaties: binnenste en buitenste cirkel
 • Veerkracht: capaciteit opbouwen voor moeilijke tijden
 • Ritme: de sabbat omarmen als een manier van leven

Strategisch Inzicht

De onderdelen van het programma die strategisch inzicht vershaffen voor missionair kerk zijn als onderdeel van de hele kerk in de stad / omgeving:

Missioniare Individu
 • Effectief zijn in het maken van discipelen die missie als  smaakmakers in de stad (city changers) uitleven.
 • Inzicht en een proces voor van standvastig en vruchtbaar leven
Missionaire Gemeenschap
 • Het kennen van je omgeving / stad,  door middel van een behoeftenanalyse.
 • Het missaire vermogen van je gemeente vrijzetten om het leven van het Koninkrijk van God te omarmen en vorm te geven.
 • De kerk een instrument te maken om de aanwezigheid van Christus en de shalom van het Koninkrijk in alle sferen van de samenleving te brengen.
Missionair Eco-System
 • Begrijpen en initiëren van het verbinden, samenwerken en vieren van de missionaire eenheid van onderdelen van het Koninkrijk van God in een geografische omgeving (stad / dorp / gebied).
 • Omarm eenparig gebed en het samen werken aan strategieën die op uitkomsten zijn gericht, om geloof, liefde en hoop in de omgeving te brengen.

Dienstbaar Leiderschap

Houding
 • Ontwikkelen van je rol op het gebied van leiderschap, management en bediening.
Ontwikkelen van mensen
 • Uitwerken en communiceren van visie, waarden en het bouwen van teams om beweging te creeren.

Learning Communities met resultaatgerichte  gesprekken

Hoe werkt de learning community?

Het programma gebruikt de inhoud van de video’s  voor inspiratie, empowerment en kennis. Dit wordt in acht cycli herhaald ter voorbereiding op resultaatgerichte gesprekken. Hierin zal de input van collega’s een kostbare toevoeging zijn om het begrip van de inhoud te verbreden, en u helpen bij het creëren van volgende stappen voor je eigen kerk / organisatie. Deze sessies zullen geleidelijk op elkaar voortbouwen, een momentum creëren en incrementele ‘golven van verandering’ mogelijkmaken voor de missionaire ontwikkeling van je kerk.

Acht cycli

Er zijn drie video’s beschikbaar die je kunt bekijken, wanneer je maar wilt, in elk van de acht cycli. Alan Platt en andere ervaren leiders (wereldwijd en lokaal) zullen hierdoor  inspiratie en kennis overdragen over de onderwerpen van de learning community. Daarnaast is er een aanbevolen boek om te lezen, gerelateerd aan de inhoud van elke cyclus. Dit zal de thema’s die we behandelen verder verdiepen.

Het learning community proces

De leraning community is een proces van 9 maanden. Er zal aan het begin van het proces een gemeenschappelijke online start sessie zijn, waarin het proces van de learning communities wordt geintroduceerd (samen met andere nationale en internationale groepen die aan deze reis beginnen). Als onderdeel hiervan zullen de aanwezige learning community groepen elkaar leren kennen en hun eerste conversatie houden. Een dergelijke gemeenschappelijke sessie wordt ook halverwege het programma en aan het eind van het proces aangeboden. Hieronder een overzicht van het hele programma.