Stadsbeweging: het samenbrengen, inspireren en mobiliseren van de hele Kerk voor het bereiken en dienen van de hele stad..

In een toenemend aantal steden ontstaan  bewegingen van leiders van kerken en christelijke organisaties die samen in eenheid optrekken in een holistische visie voor het bereiken en zegenen van hun stad. Het gaat hierbij om meer dan alleen maar het streven naar eenheid in kerken, maar om een stadsbrede visie waarin het gaat om het welzijn van een hele stad of gemeenschap vanuit het perspectief van Gods Koninkrijk. Dit vanuit de overtuiging dat de uitwerking van het Koninkrijk van Jezus Christus niet alleen het geestelijke leven van individuele mensen verandert, maar ook relaties, gezinnen, buurten en wijken, de zakenwereld, de sociale structuren en het bestuur van steden en dorpen. Om steden te bereiken en te veranderen is de hele kerk nodig.

Gods missie in de stad: Trainingen / Workshops / Keynotes

Vanuit de betrokkenheid en ervaring van het ontwikkelen van een stadsbeweging in Amsterdam in de afgelopen decade aangevuld met zijn studie in Global Urban Transformational Leadership en samenwerking met en bezoeken aan diverse stadsbewegingen heeft Piet een portfolio aan trainingen en workshops ontwikkeld. De onderwerpen kunnen we inzetten als modules voor een intensieve training in en stad of als losse workshops, seminars of keynotes voor kerken, netwerken, of denominaties te gebruiken. Ze bevatten theologische fundamenten, missionaire inspiratie en praktijk voorbeelden.  Neem contact met ons op voor een training / workshop / seminar voor het ontwikkelen van leiders die zich geroepen voelen voor hun stad.

Stad Summits / Consultaties

Transform Service heeft ervaring met het ontwikkelen van summits en consultaties die effectief zijn in de groei van stadsbewegingen en is beschikbaar voor summits of consultaties in jouw stad. Een Summit is een 1 of 2 daagse bijeenkomst van leiders en afgevaardigden van kerken, organisaties en instanties uit de stad rondom een thema dat relevant is voor de stad. Een Consultatie is vergelijkbaar met een summit, maar voegt het element van het verzamelen van input van en dialoog met van leiders uit de stad met relevant kennis en eraving toe om samen conclusies te trekken en prioriteiten te stellen.

Lees meer. Hieronder meer info over voorbeelden van ervaring van Transform Services en het aanbod voor onderteuning en begelijding om het houden van een summit of consultatie in jouw stad te realiseren.

Dissertatie “Becoming God’s Ecclesia in Amsterdam”

Becoming God’s ecclesia in Amsterdam is een dissertatie over het proces van een opkomende transformatie stadsbeweging in Amsterdam. Piet Brinksma combineerde diepgaande exegese van de stad en haar cultuur met theologische reflecties op de roeping van de kerk in een westerse, rijke en postmoderne stad als Amsterdam. Het onderzoek omvat het verkennen van de theologische visie, outreach-methoden, resultaten van het maken van discipelen en gemeentestichting en transformationele bedieningen van kerken en bedieningen in Amsterdam. Het proefschrift documenteert een tweedaagse consultatie met christelijke leiders in de stad en bevat aanbevelingen voor meer samenwerking en beweging naar meer impact van Shalom in de stad.Hier de PDF van de dissertatie:

Disseratation “Becoming God’s Ecclesia in Amsterdam”

Wilt u een papieren exemplaar (25 euro incl. Verzendkosten in Nederland), klik dan hier voor de bestelling.

Onderzoek / Exegese van de stad

Om een holistische bediening te ontwikkelen die niet alleen in de stad is maar echt ten behoeve van het welzijn en redding van de stad, is het nodig om de realiteit van de stad  / wijk te leren kennen. Wat is de geschiedenis en ontwikkeling van de stad? Wat zijn is het verhaal van God en de mensen ? Wie wonen er, en waarom? Wat zijn de geestelijke, gevoelde en structurele noden van de stad? Wat is haar bestemming? Wat is de cultuur en het wereldbeeld? Dit zijn belangrijke vragen. Maar ook wat is God al aan het doen, en hoe kunnen we daarbij aansluiten vanuit onze roeping, gaven en talenten?

Transform Services heeft ervaring met onderzoek en exegese van de stad op wijk / buurt niveau maar ook stadsbeeld. We zijn beschikbaar voor trainingen over exegese van de stad, maar ook kunnen we stadsonderzoek helpen ontwikkelen en begeleiden.

    City Immersions

    Wat is een city immersion? Een immersion (letterlijk onderdompeling) is een intensieve leerervaring voor personen die kennis willen maken of getraind willen worden in hun missionaire roeping voor de stad. Het combineert onderwijs over principes en theologie van de stad, met verhalen van leiders uit de stad, bezoeken aan projecten / organisaties die bijdragen aan Gods koninkrijk in de stad. Ook wordt aandacht besteed aan de exegese van de stad, inclusief wandelingen en bezoeken aan strategisch plaatsen in de stad. Transform Services organiseert immersions in Amsterdam en helpt leiders in andere steden immersions te organiseren. Hieronder  het actuele aanbod in Amsterdam.