Trainings / onderwerijsmodules

Voor het toerusten van leiders in de stad voor hun missionaire bediening vanuit een overall visie van Gods werk in de stad hebben we een aantal modules die hiervoor een theologisch en praktisch fundament bieden. De modules kunnen worden gebruikt in diverse settings: als afzonderlijke thema’s voor conferenties, seminars of workshops. Ook zijn ze als een complete modulaire training voor leiders in te zetten.

Gods agenda voor de stad
Gods agenda voor de stad geeft een inleiding over het Koninkrijk van God in relatie met de stad. Wat is Gods hart voor de stad en wat is er nodig voor leiders van Kerken om samen gebruikt te worden in deze missie? Het stipt onderwerpen aan die in de andere modules worden uitgewerkt. Waaronder paradigm shifts, holistische visie op Gods missie , maar ook praktische zaken zoals bouwen aan een eenheid, gebed voor de stad, samenwerking; exegese van de stad; maken van discipelen en stichting van kerken. Als workshop of seminar is dit bedoeld om honger op te wekken voor meer samenwerking en bediening in de stad.

Doel en roeping van de stad
Deze module gaat in op de Bijbelse kijk op de stad. Waarom is het belangrijk om naar steden te kijken? Wat is het doel van de stad in Gods plan? Wat zijn dimensies in de stad die daar een rol in spelen. Hoe kunnen we daar vanuit Gods Koninkrijk naar kijken en daar vanuit werken. Hoe kunnen we profetisch en ook dienstbaar zijn aan deze aspecten?

Shalom brengen in de stad
Deze module rust toe om een bijbles kader voor holistische bediening in de stad te verstaan. Het wordt samengevat met het begrip Shalom. Uit Ter. 29:4-7 wordt een case studie gedaan om de roeping van het Lichaam van Christus voor de stad uit te werken.

Geloof, liefde en Hoop voor de verlorenheid, de pijn en gebrokenheid
Deze module biedt een lens om te onze roeping om shalom te brengen uit te werken in drie verschillende dimensies van Gods missie. 1) De vervreemding van God is de geestelijke nood van de stad; 2) De pijn is de sociale nood die gevoeld wordt in de stad. 30 De gebrokenheid heeft te maken met structurele zaken die onrecht of gebrokenheid bewerken in de stad. Deze drie dimensies leren benaderen vanuit geloof, hoop en liefde

Uitreiken op een gezonde manie
Als we een analyse van geestelijke, sociale en structurele gebrokenheid van de stad hebben dan kunnen we Bijbelse prioriteiten en principes voor gezonde bediening hierop proberen toe te passen. Het gaat vanuit de Bijbelse instructies over hulp, ontwikkeling en transformatie van de stad. Hoe doen we dat op een gezonde manier?