Passie voor verandering

Transform Services  is opgericht door Piet en Riek Brinksma vanuit hun verlangen om mensen, organisaties  en gemeenschappen te zien vernieuwen. Voor ons gaat het om de zoektocht naar authentieke missie, heelheid en gezonde ontwikkeling om op onze bestemming te komen. Transform Services werkt vanuit de overtuiging dat het Koninkrijk van God goed nieuws is in alle dimensies van het leven en een transformerende kracht voor herstel en bestemming.

Riek- Transform- Counselling: voor psychosociale counselling

Riek richt zich met name op transformatie processen van personen door middel van psychosociale counselling, en supervisie. Hiervoor heeft zij een specifieke website: www.transform-counselling.nl.

Piet – Transform Services voor kerken, organisaties en stadsbewegingen

Piet is als trainer, spreker, consultant en coach gericht op leiders bij het ontdekken en ontwikkelen van de missie van kerken, organisaties, bedrijven en stadsbewegingen. Deze website geeft hier meer informatie over.

Drie werkgebieden van Transform Services:

Piet Brinksma

Piet Brinksma, trainer, spreker, coach, consultant
Piet is mede oprichter van Transform Services. Op deze website alles over zijn werkterrein ervaring en aanbod.

Kerkleiders

Roeping en uitwerking

Missie van de gemeente

Stadsbewegingen

Eenheid en impact

Shalom voor de stad

Bedrijven / organisaties

Werk geloof integratie

Leiders van invloed

“De roeping en bijdrage van iedereen is nodig voor transformatie van de stad”
Piet Brinksma

Laatste nieuws:

Learning community

voor missionair kerk zijn

Transform Services ontwikkelt en faciliteert samen met Urban Life en City Changers Movement een learning community (online leergemeenschap) aan om leiders van kerken te empoweren in hun missionaire opdracht.

INSPIREREN
TOERUSTEN
EMPOWEREN

Waarom […]

Leiders van invloed training voor professionals en entrepeneurs

Transform Services coordineert uniek trainingsprogramma van City Changers Movement / Urban Life in Amsterdam. Het programma heet LifeWork leadership. Het is een geweldige kans voor ondernemers en professionals in en rond Amsterdam om in een […]