Transform Services

Passie voor verandering

Transform Services is er om leiders van kerken, organisaties en stadbewegingen te inspireren toe te rusten en te coachen om hun missie te kennen. En om deze missie uit te werken voor transformatie van hun omgeving  zodat Gods shalom toeneemt!

Deze passie is gefundeerd in onze relatie met God die Schepper en Her-schepper is. We groeien in het kennen van Hem als de God van verzoening, herstel en vrede, die ons als partners roept om ‘brengers van herstel’ en vrede te zijn in alle aspecten van het leven.

Transformatie staat voor ons dan ook in het perspectief van het Koninkrijk van God dat baanbreekt in onze wereld. Transform Services wil individuele leiders, kerk-gemeenschappen en stadsbewegingen dienen met inspiratie, trainingen, coaching en workshops die een zijn bedoeld om een bijdrage leveren aan impact in de wereld met liefde, hoop en geloof.

Ervaring

Dr. Piet Brinksma

Trainer, consultant, mentor